top of page

Over de DOAS

Een gebouw vol inspiratie

De DOAS biedt werkruimte aan kunstenaars, creatieve ondernemers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Het is een broedplaats waar de drempels laag zijn en de betrokkenheid hoog; waar kunstenaars kunnen werken aan installaties, waar theater door de gangen speelt, waar ruimte is om een festival te organiseren, jonge talenten een podium krijgen, spontaan de buren op de koffie komen.

Waar mensen elkaar vinden en inspireren.

Wij staan voor:

 

Betaalbare werkruimtes

Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en samenleving zijn van grote waarde voor Leeuwarden. Het is belangrijk dat ondernemers ideeën kunnen ontwikkelen en uitwerken op een plek tegen acceptabele huurprijzen.

 

Ruimte voor experiment

Huurders hebben de ruimte om ideeën te laten groeien en bloeien. Hier ontstaan nieuwe projecten en initiatieven. In de DOAS tref je ondernemers afkomstig uit verschillende kunstzinnige disciplines. We juichen kruisbestuivingen van harte toe!

 

Gezamenlijkheid

Wie bij ons een werkruimte huurt, voelt zich verbonden aan het pand. Huurders zoeken elkaar op, verenigen zich in diverse werkgroepen en zijn de ambassadeurs naar de buitenwereld.

 

Een levendig Leeuwarden

We bieden plek voor exposities, festiviteiten en andere bijeenkomsten. We verbinden individuen, organisaties en gemeenschappen met elkaar en dragen bij aan een bloeiende stad.

 

Een plek voor iedereen

We zijn een plek voor buurtbewoners, mensen kunnen elkaar ontmoeten, een bakje koffie komen drinken in de horeca, meedoen aan workshops, etc. Maar niet alleen buurtbewoners zijn er welkom; De DOAS is een plek voor iedereen.

DSC_3479_Expositie-De_DOAS_Bart Lindenhovius_HR-1-2.jpg

Onze geschiedenis

De oude ambachtsschool in Huizum-west, is behoed voor sloop. Nu is het een prachtige plek waar kunstenaars, ambachtslieden en sociale activiteiten een plek hebben gevonden. Een Brûsplak zoals dat bedoeld moet zijn. 

 

De Christelijke Lagere Technische School, aan de Cornelis Trooststraat 48, is in 1959 gebouwd.  De CTS is iets later in de tijd nog een paar keer uitgebreid. Tot 1993 was het een zelfstandige school waarna de CTS opging in een fusie gemaand CSG Comenius. 

 

In 2009 heeft Comenius het schoolgebouw verlaten en heeft de gemeente Leeuwarden, als eigenaar van het pand, besloten het tijdelijk in handen te geven van leegstandsbeheer. Wachtend op plannen voor nieuwbouwwoningen door een woningcorporatie werd de sloop nog even uitgesteld. 

 

Veel kunstenaars en ambachtslieden zagen de betaalbare lokalen in de school als een mooie opstap naar het opzetten en/of uitbouwen van hun eigen bedrijf.

 

Eind 2011 besloten gebruikers van de school om te onderzoeken of de school behouden kon worden als broedplaats. Twee van hen, t.w. Hennie Broers en Marsja van der Ven, namen contact op met het Wijkpanel Huizum west. Zij hebben bij het wijkpanel hun verhaal gedaan en gevraagd om steun. Het wijkpanel was positief en zij stelde een opbouwwerker aan die de gebruikers van de school ging ondersteunen. 

Vanaf begin 2012 is er gewerkt vanuit de Floris Verster Ateliers en later vanuit de stichting De Oude Ambachtsschool; Centrum voor Kunst, Ambacht en Wijkzaken Huizum West (opgericht in juni 2012).

 

Jarenlang is er hard gewerkt om de grote school te behoeden voor sloop. Dat was een ingewikkeld en moeilijk proces. Het bleek namelijk dat de gemeente de grond al had toegezegd aan een woningcorporatie. Maar met de inzet van velen is het uiteindelijk gelukt om de sloopplannen van tafel te krijgen. Met onderzoeken naar de staat van het gebouw, naar de historie en mogelijke monumentenstatus, een architect die een combinatieplan maakte van ateliers en wonen, met projectplannen en ondernemersplannen werd ‘de strijd’. gevoerd. 

Er werd veel vergaderd en iedere keer werd er weer energie gevonden om door te zetten. Veel politici brachten een bezoek aan de oude ambachtsschool en langzaam maar zeker veranderde de stemming.

Uiteindelijk koos de gemeente Leeuwarden in 2019 het behoud van de school als culturele broedplaats. In 2021 kreeg de oude ambachtsschool de status van Gemeentelijk Monument. Die status is voor de buitenkant van het gebouw maar ook voor delen van de binnenkant. 

 

De Oude Ambachtsschool staat er nog in volle glorie. Dankzij heel veel en hard werken van velen.

 

Douwe Beimin; 21 november 2022.

AronWeidenaar_LR-1420.jpg

Vereniging Floris Verster Ateliers

De vereniging Floris Verster Ateliers zet zich in om de community van de DOAS te versterken, te faciliteren en te ondersteunen. Alle zaken met betrekking tot de broedplaats, het gebouw en het omliggende terrein hebben de aandacht van de vereniging. Daarnaast vertegenwoordigt zij de huurders in het overleg met de verhuurder, de gemeente Leeuwarden.

 

Het bestuur wordt gevormd door leden met een ruimte in De DOAS en leden zonder belang in De DOAS. 

 

Voorzitter: Mirjam van Duin

Secretaris: Katja van Driel

Penningmeester: Cor van Brummelen (onafhankelijk)

Algemeen lid: Saskia Wagenvoort 

Algemeen lid: Reina Visser 

bottom of page