Corona Update

Zoals inmiddels bekend heeft het kabinet maatregelen getroffen voor de bestrijding van het Corona virus. In het verlengde hiervan geldt voor DeDOAS het volgende:

–          Het gebouw wordt aan de openbaarheid onttrokken; dat betekent dat de buitendeuren en het plein op slot gaan.

–          Er vinden geen (grote) bijeenkomsten in het gebouw meer plaats

–          Voor huurders is het gebouw wel toegankelijk, zoals dit ook b.v. in het weekend normaal gesproken de gang van zaken is: huurders openen en sluiten de deur zelf. Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor eigen bezoekers.

–          Voor huurders geldt: probeer zoveel mogelijk thuis te werken; als dit niet mogelijk is houdt dan gepaste afstand tot elkaar.

Werkpro is tot nader orde nog aanwezig in het pand.