Aanmelden | De DOAS
logo-rood

INTERESSEFORMULIER

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hiermee interesse te hebben in het huren van een werkplek/atelier in De DOAS, brûsplak van kunst, cultuur en wijkzaken, Cornelis Trooststraat 48, 8932 BR Leeuwarden.

NAW-gegevens
Bedrijfsgegevens
Sinds wanneer voert u bovenstaand beroep uit?

Onder welke noemer valt uw bedrijf?
KunstCultuurAmbachtWijkzakenOverig

Hoeveel uur per week denkt u aan uw werkzaamheden te besteden?

Gewenste werkruimte in m2:

Eventuele voorzieningen:

Wat voor werkruimte zoekt u?

Gedeelde werkruimte? Ja / Nee (graag toelichten)

Maakt u voor de uitoefening van uw vak gebruik van machines of muziekinstrumenten? Zoja, welke machines/muziekinstrumenten?

Beschrijf in maximaal 50 woorden waarom u interesse heeft in een werkplek/atelier in De DOAS en wat u voor De DOAS zou kunnen/willen betekenen.

350

Na ontvangst van uw ingevulde formulier worden uw gegevens uiterst zorgvuldig bewaard en bewaakt. Zij worden niet aan derden strekt en uitsluitend gebruikt bij de selectie voor de toewijzing van een beschikbare ruimte. Na de selectie worden deze gegevens vernietigd.